BỘ Y TẾBỆNH VIỆN CHỢ RẪY _________

Xem ngay bí quyết quan hệ lâu ra tới 60 phút rất đơn giản TẠI ĐÂY❤️

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________

Số 98 /BVCR-TCHC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2010

 

THÔNG BÁO
Về việc xét tuyển viên chức năm 2010

 

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, Bệnh viện Chợ Rẫy cần tuyển nhân sự cho các ngạch viên chức sau:

– Đại học (Bác sĩ, Dược sĩ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên y, Kỹ sư, Kế toán viên, Chuyên viên);

– Cao đẳng (Điều dưỡng cao đẳng, Kỹ thuật viên cao đẳng y, Kế toán viên cao đẳng, Chuyên viên cao đẳng);

– Trung cấp (Điều dưỡng trung cấp, Kỹ thuật viên trung cấp y, Dược sĩ trung cấp, Kế toán viên trung cấp, Cán sự, Kỹ thuật viên chuyên ngành).

Điều kiện dự tuyển chung: có từ 06 tháng kinh nghiệm làm việc trở lên trong các chuyên ngành cần tuyển tại các bệnh viện hạng đặc biệt, tuyến 3.

I/Điều kiện,tiêu chuẩn:

a. Điều kiện: Người đăng ký dự tuyển làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy phải có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch viên chức tuyển dụng và có đủ điều kiện sau đây :

– Là công dân Việt Nam , có địa chỉ thường trú tại Việt Nam .

– Tuổi đời từ đủ 18 đến dưới 45, những trường hợp đặc biệt có thể trên 45 nhưng không quá 50.

– Có đơn dự tuyển, lý lịch rõ ràng, các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng.

– Đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ.

– Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh.

b. Tiêu chuẩn chung cho tất cả các chức danh :

Có kinh nghiệm làm việc trên 06 tháng trong các chuyên ngành cần tuyển tại bệnh viện hạng đặc biệt, tuyến 3.

c. Tiêu chuẩn cụ thể :

+ Bác sĩ :

  • Tốt nghiệp đại học y khoa hoặc nội trú hoặc sau đại học y chuyên ngành phù hợp
  • Trình độ ngoại ngữ tương đương B trở lên.

+ Điều dưỡng

Tốt nghiệp cử nhân, cử nhân cao đẳng, trung cấp chuyên ngành điều dưỡng hoặc y sĩ phải qua lớp chuyển đổi điều dưỡng.

+ Kỹ thuật viên chuyên ngành y.

  • Tốt nghiệp cử nhân công nghệ sinh học, gây mê, chẩn đoán hình ảnh, vật lý trị liệu, cử nhân cao đẳng, trung cấp chuyên ngành xét nghiệm, gây mê, chẩn đoán hình ảnh, vật lý trị liệu.
  • Các chức danh khác : chuyên viên, chuyên viên cao đẳng, cán sự, kỹ sư, kỹ thuật viên (nghiệp vụ), kế toán viên, kế toán viên cao đẳng, kế toán viên trung cấp,dược sĩ, dược sĩ trung cấp, kỹ thuật viên chuyên ngành: Có văn bằng chứng chỉ đào tạo phù hợp với ngạch và vị trí công việc cần tuyển.

II/Hồ sơ dự tuyển gồm:

– Đơn xin dự tuyển (theo mẫu)

– Bộ hồ sơ dự tuyển nộp theo “Thủ tục công khai về hồ sơ xin việc của Bệnh viện Chợ Rẫy”

Nhận hồ sơ dự tuyển vào giờ hành chính, từ ngày 12/4/2010 đến hết ngày 07/5/2010 tại Phòng Tổ chức – Hành chính, Bệnh viện Chợ Rẫy, 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

 

 

Nơi nhận:
-Lưu HC
-Lưu TC

GIÁM ĐỐC
TS. BS. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN