“An toàn Bệnh nhân – chủ đề đầy tính nhân bản và cần thiết” tại Hội nghị thường niên Câu lạc bộ (CLB) Giám đốc các Bệnh viện (BV) Khu vực Phía Nam năm 2008.

“An toàn Bệnh nhân – chủ đề đầy tính nhân bản và cần thiết” tại Hội nghị thường niên Câu lạc bộ (CLB) Giám đốc các Bệnh viện (BV) Khu vực Phía Nam năm 2008. Từ ngày 16-18/05/2008, tại TP Vũng Tàu đã diễn ra… Read More

Kỷ niệm 53 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam: Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức trao tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” và “Thầy thuốc Ưu tú” cho các bác sĩ

Kỷ niệm 53 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam: Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức trao tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” và “Thầy thuốc Ưu tú” cho các bác sĩ       Sáng ngày 27/2 tại Hội trường Bệnh viện Chợ Rẫy, tập thể Cán… Read More